Jeśli czegoś nie możesz nigdzie dostać, zapraszamy do nas.

Regulamin

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego sklepnawodnej.pl jest F.P.H.U. „FORTUNA” ROMAN KOREMBA „SKLEP NA WODNEJ” ROMAN KOREMBA z siedzibą 57-300 Kłodzko, ul. Myśliwska 3/2 – NIP 8870005534, Regon 890136003

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego sklepnawodnej.pl (sklepnawodnej.pl) określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Właściciel Sklepu Internetowego sklepnawodnej.pl (sklepnawodnej.pl) – prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem Internetu. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto.
 3. Mimo dołożenia szczególnych starań nie jest zagwarantowane, że zamieszczone na stronach sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosi się o kontakt, w celu potwierdzenia zamieszczonych informacji.
 4. Firma F.P.H.U. „Fortuna” Roman Koremba zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 5. W razie jakichkolwiek pytań kontakt możliwy jest telefonicznie pod numerem +48 533 248 023, +48 74 867 24 39 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

 1. Firma F.P.H.U. „Fortuna” Roman Koremba oświadcza, że nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących klientów korzystających z serwisu.
 2. Klient dokonując zakupów w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 4. Firma F.P.H.U. „Fortuna” Roman Koremba prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych klientów.

III. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy oraz telefonicznie.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail – do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni, nie będą realizowane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (np. brak kontaktu z zamawiającym, przy zamówieniu płatnym przy odbiorze), że złozone zostało fikcyjne zamówienie z podaniem danych adresowych nieistniejącej w rzeczywistości osoby.
 5. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostaje przez nas potwierdzone.
 7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarte są na stronie informacyjnej Koszty przesyłki.
 8. Sprzedawane są jedynie towary będące w magazynie w momencie składania zamówienia. Informacja o dostępności znajduje się na stronie każdego przedmiotu. W przypadku jednak braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, możliwością wyboru innego, podobnego przedmiotu lub całkowitym anulowaniem zamawianej pozycji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT).
 10. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymać na zakupy nie łączą się.

IV. Wysyłka

 1. Przesyłki wysyłane są codziennie (poza weekendami i dniami ustawowo wolnymi od pracy) za pośrednictwem kuriera i Poczty Polskiej.
 2. O wysyłce klient informowany jest mailem.
 3. Zamówiony towar można również – po wcześniejszym uzgodnieniu (mailowym bądź telefonicznym) – odebrać w siedzibie firmy.
 4. Czas dostarczenia zamówienia wynosi zwykle 1-3 dni roboczych od momentu wysłania. Może się on przedłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu. W przypadku opóźnienia w dostawie prosi się o kontakt z urzędem pocztowym w Państwa miejscowości. Nie ma również możliwości dokładnego określenia, którego dnia i o której godzinie zostanie dostarczona paczka (oprócz przesyłek kurierskich).
 5. Jeżeli podczas odbioru karton, w który zapakowany jest towar jest rozerwany, wgnieciony lub po prostu wzbudza podejrzenia, konieczne jest otworzenie paczki w obecności doręczyciela. W przypadku uszkodzonej zawartości zostanie spisany protokół, będący podstawą do składania przez sklep reklamacji na poczcie. Jeżeli protokół nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien sprawdzić dokładnie sprawdzić otrzymany towar  i o ewentualnych usterkach niezwłocznie powiadomić firmę Fortuna.

V. Płatności

 1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując przedpłaty na nasze konto.

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Na większość produktów zakupionych w sklepie sklepnawodnej.pl udzielana jest gwarancja – według zasad określonych w opisie produktu.
 3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 14 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrócony towar powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie do 7 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.
 5. Po otrzymaniu przesyłki gwarantuje się zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni od jej odbioru. Zwracana kwota pomniejszana jest o koszt przesyłki.
 6. Koszty przesyłki przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni pokrywa kupujący.
 7. Proszę nie mylić prawa do odstąpienia od umowy z możliwością zakupu sprzętu do przetestowania. Sprzęt testowany, a więc i używany nie podlega zwrotowi.
 8. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą odesłać na adres: F.P.H.U. „Fortuna” Roman Koremba 57-300 Kłodzko, Ul. Myśliwska 2/3. Koszt dostarczenia produktu w celu naprawy lub wymiany gwarancyjnej pokrywa kupujący. Przesyłkę należy nadać pocztą polską jako paczkę pocztową lub list polecony. Paczki nadane w inny sposób nie zostaną odebrane albo ich koszty zostaną zwrócone wyłącznie w wysokości aktualnej stawki obowiązującej na dzień wysyłki przesyłki. Przesyłki wysyłane do sklepu sklepnawodnej.pl należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego sprzętu.
 9. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 10. Reklamacji nie podlegają:
  • naturalne zużywanie produktu,
  • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej,
  • uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub niepowołane osoby trzecie,
  • uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji,
  • uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania.
 11. Towar przesłany do sklepu w ramach reklamacji musi być czysty zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami higieny. W odniesieniu do sprzętów nie spełniających tego warunku sklep zastrzega sobie prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 12. W przypadku przesłania w ramach reklamacji w pełni sprawnego produktu sklep zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty serwisowej związanej z przeglądem towaru w wysokości pokrywającej koszt pracy serwisanta.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe ze względu na siedzibę sprzedającego polskie sądy powszechne.
 3. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością Firmy Fortuna i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu Fortuna zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Firma F.P.H.U. „Fortuna” Roman Koremba dokłada najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie można jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy F.P.H.U. „Fortuna” Roman Koremba.

Koszyk

Twój Koszyk jest pusty

Powrót do Sklepu